Каяци

Изпитайте тази опияняваща емоция с нас!

Къде?

над 30 места за каякинг

1 Април - 5 Ноември 2024 г.

Цена: от 70 лв.

Изживяване: неописуемо!

Предлагаме следните видове изживяване с каяци:

 1. Еднодневни каяци в България
 2. Двудневни каяци в България
 3. Тридневни каяци в България
 4. Тридневни каяци в Гърция
 5. Четиридневни каяци в Гърция
 6. Петдневни каяци в Гърция

За записвания и запитвания на тел: 02/943 47 30; GSM 0884 850 415;

Места за каране на каяци

Еднодневни и двудневни каяци - група I
яз. Пчелина, яз.Тополница, яз.Душанци, яз. Искър, р.Искър – Кунино, яз.Огоста, р.Искър – Карлуково, яз.Огняново, яз.Пясъчник, яз.Сопот, яз.Дяково и яз. Горни Дъбник:

 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10 лв., в двете посоки 15 лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10 лв., в двете посоки 15 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Тополница

Месец Дати
Юни 30
Юли 21
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Пчелина

Месец Дати
Април 24 (лунни 20:00 часа,27 (откриване на сезона)
Май 1, 5, 6, 23 (лунни)
Юли 16 (вечерни)
Август 3 (дневни и лунни), 4, 12 (вечерни),13 (вечерни)
Септември 18 (лунни)
Октомври 17(лунни), 26, 27
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Душанци

Месец Дати
Юни 29
Юли 20
Септември 6
Октомври 5
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Искър

Месец Дати
Август 31
Септември 1
Октомври 12, 13
Ноември 2, 3 (закриване на сезона)
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Огняново

Месец Дати
Септември 15
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Сопот

Месец Дати
Юни 8, 9
Октомври 6
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Дяково

Месец Дати
Септември 29
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци по река Искър (с. Кунино)

Месец Дати
Юни 1
Юли 28
Август 11
Октомври 20
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци по река Дунав

Месец Дати
Август 24, 25
 • еднодневно гребане – 95 лв./човек
 • двудневно гребане – 160 лв./човек
 • тридневно гребане – 220 лв./човек
 • четиридневно гребане – 270 лв./човек
 • петдневно гребане – 300 лв./човек
 • шестдневно гребане – 340 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20лв., в двете посоки 35лв. (в двете посоки са само тези, които ще са за петдневното).

Каяци по река Искър (с. Карлуково)

Месец Дати
Юни 2
Юли 27
Август 10
Октомври 19
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Огоста

Месец Дати
няма обявена дата 2024
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Горни Дъбник

Месец Дати
Юни 22, 23
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни

Каяци по реките Дяволска и Караагач

Месец Дати
Юли 13 (дневни и лунни), 14
 • еднодневно – 70 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв.
 • двудневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 10лв., в двете посоки 15лв., ако са и за двата дни
Еднодневни и двудневни каяци - група II

яз. Копринка, яз. Йовковци, Власинско езеро, яз. Александър Стамболийски, яз.Батак, яз.Въча, яз.Беглика и яз.Широка поляна, яз.Жребчево, р.Дунав, яз.Студен Кладенец, яз.Кърджали, яз.Ивайловград:

 • еднодневно – 95 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв.
 • двудневно – 160 лв./човек, транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Въча

Месец Дати
няма обявена дата 2024
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на Власинско езеро

Месец Дати
няма обявена дата 2024
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград

Месец Дати
Септември 21 яз.Кърдажли, 22 яз.Студен кладенец, 23 яз.Ивайловград
 • Еднодневно гребане – 95 лв./човек
 • Двудневно гребане – 160 лв./човек
 • Тридневно гребане – 220 лв./човек
 • Четиридневно гребане – 270 лв./човек
 • Петдневно гребане – 300 лв./човек
 • Шестдневно гребане – 340 лв./човек

Каяци на язовир Беглика и Широка поляна

Месец Дати
Юли 6 Беглика, 7 Широка поляна
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци по река Дунав

Месец Дати
Август 24, 25
 • еднодневно гребане – 95 лв./човек
 • двудневно гребане – 160 лв./човек
 • тридневно гребане – 220 лв./човек
 • четиридневно гребане – 270 лв./човек
 • петдневно гребане – 300 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20лв., в двете посоки 35лв. (в двете посоки са само тези, които ще са за петдневното).

Каяци на язовир Жребчево

Месец Дати
Май 11, 24
Септември 7
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Копринка

Месец Дати
Май 12, 24 (лунни), 25, (26)
Юни 15, 16
Август 17, 18
Септември 8
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Йовковци

Месец Дати
няма обявена дата 2024
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Батак

Месец Дати
няма обявена дата 2024
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни

Каяци на язовир Александър Стамболийски

Месец Дати
Май 18, 19
 • еднодневно – 95 лв./човек
 • двудневно – 160 лв./човек
 • транспорт от София или някъде по път, в едната посока – 20 лв., в двете посоки 35 лв., ако са и за двата дни
Тридневни каяци в Гърция

Каяци на остров Диапорос

Месец Дати
Очаквайте 2024
 • 335 лв./човек, без транспорт
 • 375 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

Каяци на остров Амулиани

Месец Дати
май-юни 31.05-02.06 (3 дни)
 • 335 лв./човек, без транспорт
 • 375 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

В цената не е включено: 

 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Нощувки в къмпинг Аликес, която е 6 евро на палатка и 6 евро на човек на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът не предлага хотелско настаняване, но в близост има хотели и къщи за гости като цените са според сезона, заплащат се лично към избрания от вас хотел.
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 

Каяци на остров Тасос

Месец Дати
юни 28-30 (3 дни)
 • 345 лв./човек, без транспорт
 • 385 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

В цената не е включено: 

 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Нощувка в къмпинг Пефкари на стойност около 12 евро човек на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът предлага хотелско настаняване, цените са според сезона, заплащат се лично на място. Къмпинга разполага и със студиа като цената е според сезона и е обявена на сайта им – https://www.camping-pefkari.gr//
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 
Четиридневни каяци в Гърция

Каяци на Амулиани

Месец Дати
юли 25-28 - 4 дни
 • 425 лв./човек, без транспорт
 • 465 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

В цената не е включено: 

 • Нощувка в къмпинг Аликес – 6 евро на палатка и 6 евро на човек на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът не предлага хотелско настаняване, но в близост има хотели и къщи за гости. Къмпинг Аликес http://www.alikescamping.gr/bg/
 • Храна и напитки за престоя
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Медицинска застраховка 

Каяци на Сивота

Месец Дати
юни 06-09 - 4 дни
 • 420 лв./човек, без транспорт
 • 480 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

В цената не е включено: 

 • Нощувката в къмпинг Софас, която е 9 евро на вечер и 4 евро на палатка – същите са заплащат от всеки на място, Къмпингът не предлага хотелско настаняване https://www.campingsofas.gr/en/
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 

Каяци на Скиатос

Месец Дати
септември 12-15 - 4 дни
 • 430 лв./човек, без транспорт
 • 480 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

 • Всички нощувки са на диви плажове в палатки.

Каяци на Диапорос

Месец Дати
юни 20-23 - 4 дни
август 22-25 - 4 дни
 • 425 лв./човек, без транспорт
 • 465 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

В цената не е включено: 

 • Нощувка в къмпинг Реа – 9 евро на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът не предлага хотелско настаняване, но предлага настаняване в каравана:  https://www.camping-rea.gr/
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 

Каяци на Диапорос и Амулиани

Месец Дати
май 16-19.05 (4 дни)
 • 380 лв./човек, без транспорт
 • 420 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

В цената не е включено: 

  • Нощувка в къмпинг Реа – 9 евро на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът не предлага хотелско настаняване, но предлага настаняване в каравана:  https://www.camping-rea.gr/
  • Нощувка в къмпинг Ouranoupoli Camping & Bungalows https://www.camping-ouranoupoli.gr/
  • Транспорт – според избраната от клиента опция
  • Храна и напитки за престоя
  • Медицинска застраховка 

Каяци на Парга

Месец Дати
юли 11-14 - 4 дни
 • 430 лв./човек, без транспорт
 • 480 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

В цената не е включено: 

 

 • Нощувка в къмпинг Валтос, която е 7.5 евро на вечер и 6.5 евро на палатка – същите се заплащат от лично на място. Къмпингът предлага настаняване в стаи тип “бунгала”. В близост има много хотели и къщи за гости, ако желаете може да си направите резервация. https://valtoscamping.gr/en
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 
Петдневни каяци в Гърция

Каяци на Закинтос

Месец Дати
юли 17-21 - 6 дни
 • 630 лв./човек, без транспорт
 • 690 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

В цената не е включено: 

 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Нощувка в къмпинг Занте – 12 евро на вечер, която всеки заплаща лично на място: https://zantecamping.gr/
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 

Каяци на Кефалония

Месец Дати
септември 04-08 - 5 дни
 • 630 лв./човек, без транспорт
 • 690 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

В цената не е включено: 

 • Нощувка в къмпинг Karavomilos –  9.5 евро на вечер на човек и 5.5 евро на палатка, които всеки заплаща лично на място. Къмпинга разполага с таверна, магазин и басейн. Къмпингът не предлага хотелско настаняване, но в районът има хотели и къщи за гости.
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 

Каяци на Лефкада и Меганиси

Месец Дати
май 22-26 - 5 дни
септември 19-23 - 5 дни
 • 515 лв./човек, без транспорт
 • 575 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

В цената не е включено: 

 • Нощувка в къмпинг Santa Mavra – 10 евро на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът предлага и хотелско настаняване, като цените са според сезона, заплащат се лично към хотела.

  Резервация може да направите тук: https://campingsantamaura.com//
 • Храна и напитки за престоя
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Медицинска застраховка 

Каяци на Пелион

Месец Дати
август 14-18 (5 дни)
 • 505 лв./човек, без транспорт
 • 555 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

В цената не е включено: 

 • Нощувка в къмпинг Олизон – 12 евро на вечер, която всеки заплаща лично на място.
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Храна и напитки за престоя
 • Медицинска застраховка 
Осемдневни каяци в Гърция

Каяци на Лефкада и Меганиси

Месец Дати
Юни 29-06 - 8 дни
 • 700 лв./човек, без транспорт
 • 750 лв./човек, с транспорт от София, Перник, Дупница и Благоевград….

 

В цената не е включено: 

 • Нощувка в къмпинг Santa Mavra – 10 евро на вечер, която всеки заплаща лично на място. Къмпингът предлага и хотелско настаняване, като цените са според сезона, заплащат се лично към хотела.

  Резервация може да направите тук: https://campingsantamaura.com//
 • Храна и напитки за престоя
 • Транспорт – според избраната от клиента опция
 • Медицинска застраховка 

РЕЗЕРВИРАЙ

  Тип (задължително)

  Локация (задължително)

  Локация (задължително)

  Локация (задължително)

  Локация (задължително)

  Локация (задължително)

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата [select* menu-409 include_blank "12 Май 2024 г." "24 Май 2024 г. - лунни 22:00 часа" 25 Май 2024 г." "15 Юни 2024 г." "16 Юни 2024 г." 17 Август 2024 г." " 18 Август 2024 г." "8 Септември 2024 г."]

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Дата

  Име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Номер на ваучер

  Коментар

  График за каяци - 2024 г.

  Приказката за каякинга започва…в Замръзналото кралство. Там гладните, но изобретателни ескимоси намират начин да се придвижват за лов в ледените води, надявайки животинска кожа, най-често на тюлен, върху дърво или скелет на кит. Въпреки, че на ескимоския език инукитут „каяк” означава „лодката на мъжа”, каякът е „политически и полово коректен” уред, защото той винаги е бил строен с помощта на жената. Жените-ескимоси са го създали така, че мерките му да паснат идеално на телосложението на мъжа и да имат максимална маневреност. Това не означава, че само мъжът може да се чувства удобно в този уред. Доказателство е участието на каяка като олимпийски спорт от 1936 година. Оттогава мъже и жени се състезават на равни начала и с еднакъв хъс и желание за победа.
  Ние обаче няма да ви вкарваме в състезание с природата. Целта на каякинга е единствено победата над себе си. Хората, победили страха от водата, минават на едно друго духовно ниво. И не просто минават, а се плъзгат елегантно или слаломират през бурните води на живота…за да станат по-уравновесени и щастливи. Каякарите обичат да казват: „Стресът е причинен от недостатъчно каяк”. А за тези, които се колебаят, си има приказка: „Парите не могат да купят щастие, но могат да купят каяк…а това е едно и също”. А по-поетичните каякари твърдят, че за да усетиш живота не трябва да чакаш бурята да отмине, а да се научиш да караш каяк под дъжда.
  Така че ето какво ви предлагаме. Само срещу един каяк, две гребла и малко ентусиазъм получавате:
  Сливане с природата.
  Невероятни гледки и докосването до места, достойни за титлата „…до края на света”
  Усещането да се научиш на стабилност, скорост, маневреност, ефективност и способност да се държи избрания курс.
  Вълнуващо приключение, по-добро от всеки скучен или напрегнат ден в офиса.
  Умора в мускулите, но съчетана с блясък в очите.
  Сделката е добра, нали?

  Важно!

  Изготвяме индивидуални оферти на места и цени за групи

  I. Забележки

  1. Транспортът се заплаща допълнително, в цената са включени магистрални такси, винетки…..
  2. За еднодневните каяци около София, се тръгва рано сутрин, около 8:30-9:00 часа от София, на обявената дата, освен ако няма друга уговорка. На язовира ще сме около 10:30-11:00 часа
  3. За многодневните каяци, се тръгва късния следобяд на обявената дата, освен ако няма друга уговорка.
  4. Датите са предварителни и може да се променят поради лоши климатични условия, не достатъчен брой клиенти или други форсмажорни обстоятелства.
  5. За самостоятелно събрани групи може да се направи индивидуална оферта– място, дни ………
  6. Минимален брой участници, за да се състои мероприятието – 6 човека.
  7. Местата са ограничени, максимален брой клиенти 20 (24)
  8. Анулиране на резервация минимум 56 часа преди мероприятие

  – Клиент резервирал и неотменил в срок, му се удържа заплатената за услугата сума.

  9. Седмицата преди мероприятието ще се свържем с всички участници, за уточняване на детайлите.

  10.За деца до 15 години – 50% по-евтино от цената за каяка, за кучета и др. домашни любимци – безплатно, ако не заемат място.

  11. За резервиране на едноместен каяк, се доплаща 15 лв./каяк към обявената цена за гребане.

  12. Клиенти скочили с бънджи на Дунав мост 2, ползват отстъпка при гребане на каяци за Дунав.

  13. Двудневни каяци се провеждат в два поредни дни обявени в графика или комбиниране на два язовира за един уикенд. Комбинацията от два язовира може да бъде следната: р.Искър – Карлуково и р.Искър – Кунино, яз. Копринка и яз. Душанци, яз. Сопот и р.Искър – Карлуково, яз.Горни Дъбник и яз Сопот, яз.Тополница и яз.Душанци.

  14. Дневните каяци започват от 10:30 часа, вечерните каяци от 20:00 ч, а лунните каяци от 22:00 ч.

  15. Датите в скоби са резервни и не са сигурни, при голям брой желаещи ще бъдат допуснати за резервация.

  II. В цените е включено:

  – Каяци Rainbow и Prijon – двуместни и едноместни;
  – Каяк екипировка – гребло, спасителна жилетка, шприцка;
  – Сухи торби;
  – Водач по маршрута;

  III. Какво трябва да си осигурят участниците:

  – Аква обувки – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ТУРОВЕТЕ В ГЪРЦИЯ;
  – Слънцезащитен крем;
  – Слънцезащитни очила и шапка;
  – плажна кърпа
  – Тънко яке ветровка (уиндстопер);
  – Челник (фенер);
  – Репелент против комари и буболечки;
  – Дрехи и бельо за преобличане, спрямо дните за които идва;
  – Лични лекарства, мазила и препарати, вкл. и хапчета против повръщане, ако ви става лошо при пътуване, ако сте алергичен или ще имате нужда от тях
  – лични документи (международен паспорт или лична карта) – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ТУРОВЕТЕ В ГЪРЦИЯ;
  – Медицинска застраховка –  САМО ЗА ТУРОВЕТЕ В ГЪРЦИЯ;

  IV. Какво не е включено в цената:

  – Храна и напитки за престоя

  Наем на палатка и спален дюшек – 20 лв.  

  – Медицинска застраховка за времето на събитието. Може да я сключите онлайн на http://bit.ly/3MuEGl8 и се заплаща на застрахователя.
  Препоръчваме ви да си направите и застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ

  – Нощувки на къмпинг (когато се ползва къмпинг);
  – Такси за забележителности (дворци, църкви, ….), ако ще ходим на такива
  – Лични разходи – цигари, алкохол, гримове, сувенири…….
  – Ползване на ресторанти, таверни..